Zápis do projektu Pojď hrát hokej

Pojď hrát hokej je rozvojovým projektem Českého hokeje, který si klade za cíl umožnit dětem první zkušenost s ledním hokejem a podpořit začínající hráče i jejich rodiče, poskytnout jim důležité a cenné informace a rady v začátcích hraní hokeje i v průběhu dlouholetého tréninkového procesu. Více informací naleznete na www.pojdhrathokej.cz. V případě zájmu o získání poukazu na nákup prvního hokejového vybavení mějte prosím na paměti, že dítě musí být registrováno nejprve v projektu Pojď hrát hokej a následně i v Českém hokeji. Registraci v Českém hokeji lze ověřit u sekretáře vašeho klubu. Další podmínkou je, že hráč či hráčka musí mít v době registrace minimálně 5 let a nesmí dovršit 10 let věku. Více informací o podmínkách získání poukazu naleznete zde.

Za dítě vyplní jeho rodič/zákonný zástupce

Muž
Žena

Vyplňuje rodič/zákonný zástupce

Souhlasy

Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel zajištění účasti na projektu Pojď hrát hokej.

Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Českého svazu ledního hokeje z.s.

Jsem srozuměn/a se skutečností, že v případě neudělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro účely marketingu nemohu čerpat veškeré výhody vyplývající z programu a nebude mi poskytováno informačně-vzdělávací zpravodajství pořadatele projektu.

Vyjádřením podpisu v on-line formuláři se rozumí zaškrtnutí příslušného pole.

Odesláním formuláře souhlasím se Všeobecnými podmínkami projektu Pojď hrát hokej.