Zápis do projektu Pojď hrát hokej

Pojď hrát hokej je rozvojovým projektem Českého hokeje, který si klade za cíl umožnit dětem první zkušenost s ledním hokejem a podpořit začínající hráče i jejich rodiče, poskytnout jim důležité a cenné informace a rady v začátcích hraní hokeje i v průběhu dlouholetého tréninkového procesu.

Za dítě vyplní jeho rodič/zákonný zástupce

Muž
Žena

Vyplňuje rodič/zákonný zástupce
Souhlasy

Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Českého svazu ledního hokeje z.s. a projevuji zájem o čerpání veškerých výhod spojených s účastí v projektu Pojď hrát hokej.

Jsem srozuměn/a se skutečností, že v případě neudělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro účely marketingu a nemohu čerpat veškeré výhody vyplývající z programu a nebude mi poskytováno informačně-vzdělávací zpravodajství pořadatele z účasti v projektu.

Vyjádřením podpisu v on-line formuláři se rozumí zaškrtnutí příslušného pole.

Odesláním formuláře souhlasím se Všeobecnými podmínkami projektu Pojď hrát hokej.